Eldshow och virrigheter med Gycklargruppen Pest & Kolera!


Svea rike går på knäna!

Landet är i depression!

Den otroliga, mäktiga och fantastiska Gycklargruppen Pest & Kolera har splittrats!

Vår konung har dock befallt dem att infinna sig här på arenan denna dag för att bevisa VEM av dem som har rätten att kalla sig för GYCKLARNAS KONUNG!

Så börjar showen, föreställningen fylld av eld, galenskaper och humor, vad annars kan man förvänta sig av dessa dårar. Skratt och häpnad förundrar publiken medans tiden flyger förbi.

Låt Gycklargruppen Pest och Kolera inta natten!